JAKOŚĆ

Podstawowym celem firmy Trans-Chem jest świadczenie usług spełniających wymagania Klienta w zakresie produkcji i konfekcjonowania artykułów chemii gospodarczej.

Dowodem jak ważna dla nas jest jakość świadczonych usług jest uzyskanie certyfikatu systemu jakości w 2003 roku. Spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Każdy etap produkcji podlega ścisłej kontroli jakościowej, co zapewnia powstanie produktu odpowiadającego wymaganiom Klienta.
  Kreujemy politykę jakości, której głównym celem jest budowanie firmy wiarygodnej i profesjonalnej nastawionej na:
 • zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów,
 • poszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów i usług
 • ciągłe doskonalenie świadczonych usług,
 • sprawny proces świadczenia usług,
 • utrzymywanie dobrej kondycji finansowej firmy.
 
ZADOWOLENIE KLIENTA STANOWI FILAR TRWAŁEGO POWODZENIA I ROZWOJU NASZEJ FIRMY. ZA JAKOŚĆ ODPOWIEDZIALNI SĄ WSZYSCY PRACOWNICY.

Zobowiązujemy się do realizacji tak przyjętej polityki przez:
 • utrzymywanie z naszymi klientami stałego kontaktu, biorąc pod uwagę wszelkie problemy jakości, indywidualne sugestie i uwagi,
 • pogłębianie i utrzymanie u naszych pracowników przekonania o ich wpływie i odpowiedzialności za jakość oferowanych i realizowanych usług,
 • terminową realizację zleceń,
 • nadzorowanie zamówień od każdego klienta indywidualnie,
 • ciągłe monitorowanie potrzeb klientów i stopnia ich zaspokojenia,
 • przeznaczanie środków na unowocześnianie wyposażenia produkcyjnego,
 • czytelna identyfikacja surowców oraz materiałów produkcyjnych oraz traceability system
 • zaangażowanie kierownictwa w ciągłe doskonalenie oraz jakość realizowanych zamówień